Bivak 2016 Brasschaat

Beste ouders en leden,

Ons kamp van dit jaar is nog maar net gedaan maar toch zouden we jullie iets willen meedelen over het kamp van volgend jaar. Volgend jaar zou ons kamp in Brasschaat doorgaan van 11 tot 21 juli i.p.v. 21 tot 31 juli. Wij willen dit nu al meedelen om misverstanden en geboekte reizen te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,

De leiding