Kalender

Dit zijn er een aantal data dat je in je agenda moet noteren! 

11 tot 21/07/2021
BIVAK

*Examens: Bij de oudere groepen kan er eventueel besproken worden met de groep of er leiding gegeven wordt.